Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Orzeczenia - podatki dochodowe

Sebastian Żywicki, 04-01-2018, 08:37
Znak towarowy ma w prowadzonej działalności ogromne znaczenie - pozwala potencjalnym klientom i kontrahentom łatwo zidentyfikować danego przedsiębiorcę. Gdy firma się rozrasta, konieczne staje się udostępnienie znaku nowym podmiotom - na przykład w formie dzierżawy. Czy można przychody z tej dzierżawy opodatkować niższą, ryczałtową stawką?
Sebastian Żywicki, 06-02-2017, 09:31
Wspólnicy spółek kapitałowych otrzymują wynagrodzenie w postaci dywidendy - najczęściej w formie pieniężnej. Zdarza się jednak, że czasem dywidenda jest wypłacana również w postaci rzeczowej - z aktywów spółki.
Sebastian Żywicki, 12-05-2016, 09:37
Wypłata dywidendy nierzadko wiąże się z dodatkowymi, znacznymi kosztami. Czy spółka może owe wydatki zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?
Sebastian Żywicki, 21-03-2016, 08:56
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych obciążają koszty gospodarki tymi zasobami. Z uwagi na to, że brak jest w ustawie definicji "zasobów mieszkaniowych" ? rodzi to rozmaite wątpliwości interpretacyjne, np. w kwestii tego, czy powyższy zapis dotyczy również lokali użytkowych.
Sebastian Żywicki, 12-10-2015, 09:13
Przy prowadzeniu działalności, oprócz kosztów bezpośrednich, często ponoszone są również inne wydatki, związane z prowadzoną działalnością jedynie w sposób pośredni i nie mające odzwierciedlenia w konkretnym przychodzie. W którym momencie powinny one zostać uznane za koszty uzyskania przychodu? W momencie ich poniesienia czy też wpisania do ksiąg rachunkowych?
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska