Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Sebastian Żywicki, 04-01-2018, 08:37

Czy przychody z dzierżawy znaku towarowego można opodatkować ryczałtem?

Znak towarowy ma w prowadzonej działalności ogromne znaczenie - pozwala potencjalnym klientom i kontrahentom łatwo zidentyfikować danego przedsiębiorcę. Gdy firma się rozrasta, konieczne staje się udostępnienie znaku nowym podmiotom - na przykład w formie dzierżawy. Czy można przychody z tej dzierżawy opodatkować niższą, ryczałtową stawką?

Możliwość opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy stawką ryczałtową przewiduje art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; stawka podatku wynosi 8,5 %, co jest o wiele korzystniejsze niż podstawowe reguły opodatkowania.

W orzecznictwie istniał spór co do tego, czy preferencyjną stawką można opodatkować przychody ztytułu dzierżawy znaku towarowego. Spory przeciął jednak niedawno NSA.

NSA stwierdził bowiem, że  przychód udostępniania znakutowarowego nie stanowi przychodu z dzierżawy, ale z prawa majątkowego, i to niezależnie od tego, czy udostępnianie odbywa się w ramach umowy w ramach działalności gospodarczej podatnika, czy też poza nią.  Nie ma tu również znaczenia rodzaj zawartej umowy, na podstawie której znak jest udostępniany (dzierżawa, najem itp.).

Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy o PIT, przychodami zpraw majątkowych są przychody m. in. ze znaków towarowych. Skoro zatem przychody uzyskiwane ze znaków towarowych są zaliczane do przychodów z praw majątkowych, to nie można jednocześnie uznać ich za przychody z dzierżawy.

W konsekwencji, nie jest dozwolone opodatkowanie przychodu z dzierżawy znaku towarowego w formie ryczałtu – należy zastosować ogólne zasady opodatkowania, przewidziane w ustawie o PIT.

BIBLIOGRAFIA

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)
  • ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. 2016, poz. 2180)
  • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 13 grudnia 2016 r., I Sa/Łd 942/16
  • wyrok NSA z dnia 28 lipca 2016 roku, II FSK 1908/14
Sebastian Żywicki
Sebastian Żywicki Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie rynku nieruchomości oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętym prowadzeniem przedsiębiorstwa, takimi jak optymalizacja podatkowa, zarządzanie własnością intelektualną oraz danymi osobowymi.
comments powered by Disqus
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska