Strona korzysta z plików cookies. Jeśli się nie zgadzasz - zmień ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Maciej Adamczyk, 12-04-2017, 09:51

Interpretacja indywidualna chroni nie tylko wnioskodawcę

Następstwo prawne to wstąpienie we wszystkie określone prawem podatkowym prawa i obowiązki podatnika, w tym również prawa określone na mocy interpretacji indywidualnych wydanych przez fiskusa.

W rozpatrywanej sprawie doszło do połączenia banków. Bank przejmujący stał się następcą prawnym banku przejmowanego i wydawało się, że wstąpił stosownie do art. 93 § 1 i 2 o.p., we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki banku przejmowanego.

Fiskus się jednak z tym nie zgodził.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który wyrokiem z dnia 8 września 2016 roku (sygn. akt II FSK 2210/14) orzekł, że art. 93 o.p. wprowadza do prawa podatkowego zasadę sukcesji generalnej, co oznacza wstąpienie "we wszelkie" przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zgodnie z zasadą lege non distinquente wstąpienie to nie powinno być ograniczane tylko do "takich praw lub obowiązków publicznoprawnych, które istniały w momencie połączenia obu podmiotów". Przeciwnie, sukcesji uregulowanej w art. 93 § 1 o.p. podlegają wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, a nie tylko te prawa, które zostały zrealizowane.

Bank przejmujący, czytaj każdy następca prawny, może więc korzystać  bezpiecznie z wyjaśnień zawartych w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej podmiotowi przejętemu, także we własnej działalności prowadzonej już po dniu przejęcia.

Maciej Adamczyk
Maciej Adamczyk Adwokat. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką związaną z prawami własności intelektualnej, prawem podatkowym i cywilnym. Prowadzi wykłady z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz cyklicznym Panelu Prawnym X Muza a Temida w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Plus Camerimage.
comments powered by Disqus
 

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska